Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove

Pročelnik upravnog odjela 

 

Ivica Pirjak, dipl.ing.
Tel: +385 (0)22 /438-238
E-mail: ivica.pirjak@tisno.hr

     

Stručni suradnik za
prostorno uređenje i planiranje

Marijana Šimić, bacc. oec. za informatički mendžment
Tel: +385 (0)22 / 438-238
E-mail: marijana.simic@tisno.hr

 


DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA

 • upravni poslovi djelokruga Općine Tisno iz područja prostornog i urbanističkog planiranja
 • poslovi komunalnog gospodarstva, graditeljstva, prometa i veza, uređenja i održavanja naselja
 • poslovi vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša, poslovi komunalnog nadzora, geodetski poslovi
 • osiguravanje uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Općinu Tisno
 • osigurava različite oblike potpore poduzetničkih aktivnost
 • imovinsko-pravne poslovi za Općinu Tisno
 • pripremanje prijedloga vezane za gospodarenje općinskom imovinom
 • obavlja poslove iz područja poljoprivrede
 • poslovi brige o djeci predškolskog odgoja
 • obavlja poslove kulture, športa, informiranja, zdravstva i socijalne skrbi i vatrogastva
 • priprema nacrte odluka iz nadležnosti odjela
 • poslovi praćenja mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, RH i drugih subjekata