Upravni odjel za opće poslove i lokalnu samoupravu

Pročelnica Upravnog odjela 

za opće poslove i lokalnu samoupravu

Marijana Pavić, dipl. iur.
Tel: +385 (0)22/ 439-264
E-mail: marijana.pavic@tisno.hr
     

Administrativna tajnica 

Dušanka Juraga
Tel: +385 (0)22/ 439-262
Fax:+385 (0)22/ 439-260
E-mail: dusanka.juraga@tisno.hr

     

Referent za informiranje

Marko Markov
Tel: +385 (0)22/ 439-262
Fax:+385 (0)22/ 439-260
E-mail: marko.markov@tisno.hr