Ustroj Općinskog vijeća

18. lipnja 2013. godine, u 12,30 sati u prostorijama općinske vijećnice, održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno. Sjednicu je otvorila predstojnica Ureda državne uprave, Edita Grubišić. Nakon utvrđenog kvoruma i odabira mandatne komisije (Berislav Garofulić, Karlo Klarin, Jelena Obratov), verifikacije mandata izabranih vijećnika i njihovih zamjenika, vođenje sjednice je preuzeo Berislav Garofulić kao prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Svečanom prisegom novi vijećnici su postali:
 • Berislav Garofulić (SDP-HNS),
 • Petar Jakovčev (SDP-HNS),
 • Ema Kapov (SDP-HNS),
 • Karlo Klarin (SDP-HNS),
 • Velimir Reškov (SDP-HNS),
 • Zoran Bokan (HDZ-HSP AS),
 • Jelena Obratov (HDZ-HSP AS),
 • Nevijo Bilan (HDZ-HSP AS),
 • Damir Vodanov (HDZ-HSP AS),
 • Branko Pavlov (A-HSS),
 • Kristijan Jareb (grupa birača),
 • Ante Marača (Hrvatski laburisti)
 • Marin Frkić (HSS).                                            
  Vijećnici u mirovanju :
 • Kristijan Jareb (grupa birača) - zamjena Joso Čorkalo
 • Joso Čorkalo  (grupa birača) - zamjena Ante Grubišić          
 • Davor Antić  (SDP-HNS) - zamjena Ema Kapov
 • Ante Marača (Hrvatski laburisti) - zamjena Dušan Stegić
 • Ema Kapov (SDP-HNS) - zamjena Andrea Vlaić

 

  

Novoizabrani vijećnici su nakon toga izabrali:

 • Petra Jakovčeva kao predsjednika Općinskog vijeća,
 • kao zamjenike predsjednika Branka Pavlova i Zorana Bokana.     

 

Stalna radna tijela:

Mandatna komisija:

1. Berislav Garofulić, predsjednik

2. Karlo Klarin, član

3. Jelena Obratov, član

Odbor za izbor imenovanja i razrješenja:

1. Ante Grubišić, predsjednik

2. Velimir Reškov, član

3. Nevijo Bilan, član

Odbor za Statut, Poslovnik i propise:

1. Petar Jakovčev, predsjednik

2. Karlo Klarin, član

3. Ante Grubišić, član

Odbor za priznanja:

1. Rajko Ćuzela Papata, predsjednik

2. Joško Ćuzela, član

3. Karlo Klarin, član

4. Boris Paškvalin, član

5. Damir Vodanov, član

Ostala radna tijela:  

Stožer zaštite i spašavanja:

1. Miljenko Meštrov, načelnik stožera

2. Tome Belakušić, član

3. Danijela Erceg, član

4. Dujo Troskot, član

5. dr.med.Krešimir Škarica, član

6. Karlo Klarin, član

7. Petar Jakovčev, član

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja:

1. Berislav Garofulić, predsjednik

2. Petar Jakovčev, član

3. Antonijo Pirija, član

4. Berislav Garofulić, član

5. Lidija Bralić, član

6. Branko Rameša