21.11.2019, 14:29h

Božićnice za umirovljenike s područja Općine Tisno

 

Svi umirovljenici s prebivalištem na području Općine Tisno, a koji nisu upisani u Evidenciju obveznika plaćanja poreza na kuće za odmor koju vodi Općina Tisno, imaju pravo na isplatu božićnice u iznosu od 300,00 kn.

 

Poštovani umirovljenici Općine Tisno,

ovim putem obavještavamo Vas da sukladno Odluci o isplati jednokratne naknade (božićnice) umirovljenicima u 2019. godini, svi umirovljenici s prebivalištem na području Općine Tisno, a koji nisu upisani u Evidenciju obveznika plaćanja poreza na kuće za odmor koju vodi Općina Tisno, imaju pravo na isplatu božićnice u iznosu od 300,00 kn.

Sukladno navedenoj Odluci, da bi se božićnica isplatila, svaki umirovljenik dužan je popuniti zahtjev za isplatu božićnice, koji će se moći preuzeti i popunjen predati u pisarnici Općine Tisno u periodu od 02. do 13. prosinca 2019. godine. Uz popunjeni zahtjev potrebno je priložiti kopiju osobne iskaznice, kao dokaz o prebivalištu te zadnji odrezak od mirovine ili rješenje o mirovini, kao dokaz o mirovini.

Gotovinske isplate božićnica vršit će se u prostorijama Općine u periodu od 09. do 24. prosinca 2019. godine, po prethodno obavljenom pozivu svakom umirovljeniku s informacijom kada može doći predignuti svoju božićnicu.

Napomena: Zahtjevi za isplatu božićnice neće se primati nakon navedenog roka, a ni isplate božićnica neće se isplaćivati nakon 24. prosinca 2019. godine.

Slijedom navedenog molimo vas da predate svoj zahtjev za božićnicom u navedenom roku i po pozivu o isplati dođete predignuti svoju novčanu naknadu.

S poštovanjem,

Načelnik Općine Tisno

Ivan Klarin