16.04.2015, 08:17h

Javni uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u mjestu Betina

 

Javno izlaganje i uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja koji je izradila tvrtka Geoprojekt d.d. za geodetske i katastarske poslove, Opatija, održati će se dana 27. travnja 2015. godine (ponedjeljak) u Betini u prostorijama Društvenog doma Betina, Trg na moru 1 (prostorija Mjesnog odbora), od 11:00 do 14:00 sati, kada stranke mogu dati svoju izjavu.

 

U svrhu usklađivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem na terenu glede nerazvrstanih cesta na predjelu katastarske općine Murter-Betina, pozivaju se na javni uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u mjestu Betina koji je izradila tvrtka Geoprojekt d.d. za geodetske i katastarske poslove, Opatija, svi nositelji stvarnih prava na katastarskim česticama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste i katastarskim česticama koje neposredno graniče s nerazvrstanim cestama u ulicama: Trg na moru, Dolac, Vladimira Nazora, Bailovica, Palih boraca, Get, Bajokova, Ljudevita Gaja, Bokanova, Put vrha sela, Ivana Gorana Kovačića, Žal, Jartić, Vukovarska, Zdrače, Zrinskih i Frankopana, Nikole Škevina, Brodograditelja, Učenička, Petra Preradovića, Obala Kralja Petra Krešimira IV, Matije Gupca.

Uvidu u geodetski elaborat izvedenog stanja mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na javni uvid pdf 72.61 KB