26.03.2024, 10:19h

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela - Dubrava (južni dio)

 

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela – Dubrava (južni dio).

 

Početak javnog uvida je 03.travnja 2024.godine, a završetak 02.svibnja 2024.godine.

Javni uvid u Prijedloga Plana, moguć je u prostoriji Vijećnice, u Općini Tisno, Uska ulica 1, Tisno, svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 13,00 sati.

Javno izlaganje po Prijedlogu Plana održat će se dana 10.travnja 2024.godine (srijeda) u prostoriji Vijećnice, u Općini Tisno, Uska ulica 1, Tisno, s početkom u 10,00 sati.

Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr , u direktoriju Dokumenti - Dokumenti prostornog uređenja - Prijedlozi planova za javnu raspravu, pod nazivom Prijedlog plana za javnu raspravu UPU gospodarske zone Kapela - Dubrava (južni dio).

Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

-  upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana

-  uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Tisno, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, i to zaključno s danom 02.svibnja 2024.godine.

Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 02.svibnja 2024.godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, na broj telefona 022-438-238 ili putem e-maila ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr .

 

# Dokument: Format: Veličina:
Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela Dubrava /južni dio pdf 515.12 KB