04.07.2024, 12:53h

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela - Dubrava (južni dio)

 

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela - Dubrava (južni dio).

 

Početak javnog uvida je 11.srpnja 2024.godine, a završetak 25.srpnja 2024.godine.

Javni uvid u Prijedloga Plana, moguć je u prostoriji Vijećnice, u Općini Tisno, Uska ulica 1, Tisno, svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 13,00 sati.

Javno izlaganje po Prijedlogu Plana održat će se dana 15.srpnja 2024.godine (ponedjeljak) u prostoriji Vijećnice, u Općini Tisno, Uska ulica 1, Tisno, s početkom u 11,00 sati.

Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Općine Tisno ( www.tisno.hr ).

Javna rasprava se ponavlja sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), zbog promjene namjene površina unutar obuhvata Plana, a zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave:

  • upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana
  • uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Tisno, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, i to zaključno s danom 25.srpnja 2024.godine.

Sukladno odredbama stavka 3. članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 25.srpnja 2024.godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, na broj telefona 022-438-238 ili putem e-maila ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr .

 

# Dokument: Format: Veličina:
Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi pdf 627.42 KB