24.12.2019, 10:11h

Objavljen natječaj za Mjeru 1.1.1. „Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine“

 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1. „Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ 2014.-2020. s ciljem jačanja konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“.

 

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 14.01.2020. godine i traje do 28.02.2020. godine.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.1  na ovom   FLAG-natječaju iznosi 1.759.960,40  HRK.
 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.094,00  HRK.
 • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 150.940,00  HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Galeb“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

​Sufinanciranje opravdanih troškova za operacije koje sufinancira EFPR iznosi 50%.

Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 1.1.1. ako je korisnik javnopravnotijelo, sukladno Pravilniku o provedbi LRSR, Članak 8. stavak 2.

Iznimno, udio sufinanciranja opravdanih troškova za Mjeru 1.1.1. može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova ako operacija omogućava javni pristup rezultatima i ako ispunjava sljedeće kriterije:

 • Zajednički interes
 • Zajednički korisnik

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG-natječaja.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.1.1 su:

 • Javnopravna tijela
 • Poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu koji nisu javnopravna tijela
 • Gospodarski subjekti iz sektora ribarstva sukladno Čl. 2, točki f) Pravilnika o provedbi LRSR.
 • Gospodarski subjekti te organizacije civilnog društva izvan sektora ribarstva
 • Ciljani korisnici su u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća (ako je primjenjivo).

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“(Gradovi Vodice i Skradin, općine Tribunj, Murter – Kornati, Pirovac, Tisno)

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

 1. Osmišljavanje i organiziranje događanja sa svrhom vrednovanja i promocije lokalnog ribarstva i/ili lokalne gastronomije i/ili pomorske baštine
 2. Potpora projektima poticanja konzumacije ribe predškolske i školske populacije
 3. Edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti ribarske i/ili pomorske baštine
 4. Edukativne aktivnosti za relevantne lokalne razvojne dionike u ribarstvu
 5. Promidžbene aktivnosti

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na ovom linku.