12.02.2019, 11:15h

Općina Tisno izdala suglasnost na potvrdu glavnog projekta za izgradnju odmorišta Kosirina

 

Općina Tisno izdala je suglasnost na potvrdu glavnog projekta za izgradnju odmorišta Kosirina na državnoj cesti D-121 investitoru Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba.

 

Glavni projekt izradila je tvrtka Trivium d.o.o. iz Splita, a suglasnost je izdana nakon postupka izdavanja lokacijske dozvole.

Predmet zahvata je izgradnja odmorišta uz južni rub državne ceste DC121 iznad uvale Kosirina. Odmorište će se koristiti u prometnom režimu desno-desno i opsluživat će prometni smjer Murter – Tisno.

U skladu s projektnim zadatkom investitora na odmorištu su planirani slijedeći sadržaji:
parkiralište za osobna vozila (10 pm),
peron za prihvat turističkog autobusa (1 pm),
odmorište s nadstrešnicom (klupe i stolovi),
pješačke površine s vidikovcem,
WC kabine (pokretni sanitarni kontejneri),
smještaj kanti za odvojeno prikupljanje otpada,
zelene površine odmorišta.