07.01.2016, 12:42h

Općina Tisno uputila zahtjev za dodjelu poljoprivrednog zemljišta za sadnju trajnih nasada

 

Općina Tisno je od Agencije za poljoprivredno zemljište zatražila dodjelu poljoprivrednog zemljišta na nekretnini katastarske oznake čest.zem. 1280/1 K.O. Tisno, radi osnivanja služnosti područja višegodišnjih nasada.

 

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 24. sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine jednoglasno je donijelo Zaključak o iskazivanju interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta na navedenoj čestici zemlje, na poluotoku Rastovice u Tisnome, za podizanje trajnih nasada maslina, smokava i sličnih kultura.

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita izradio je tehnološki elaborat, te je Općina Tisno Agenciji najavila osnivanje tvrtke u vlasništvu Općine Tisno, a koja bi vodila cijeli projekt. Cilj projekta je financijska korist Općine Tisno kao jedinice lokalne uprave i samouprave i otvaranje novih radnih mjesta na našem području.  Isto tako, značajna stavka ovog projekta je uređenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i krša.

Projekt koji je temelj iskazanom interesu za zakupom zemljišta, Općina Tisno ostvariti će isključivo preko tvrtke ili ustanove u vlasništvu Općine Tisno.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Zaključak Općinskog vijeća Općine Tisno o iskazivanju interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta pdf 258.46 KB
Dopis prema Agenciji za poljoprivredno zemljište o iskazivanju interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta pdf 681.65 KB