11.11.2021, 10:12h

Općini Tisno odobreno 2,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava

 

Općina Tisno i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopili su Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta vezano uz rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove Dječji vrtić Ribica u Jezerima. Projekt je to koji je započet u 2019. godini, a završen u 2021. godini.

 

Ovim ugovorom Općini Tisno odobreno je 2.211.602,55 kuna.

Odobreni iznos je maksimalan mogući u odnosu na ukupne prihvatljive troškove i odobrena bespovratna sredstva navedenog projekta te čini 50% iznosa koji je korisnik bio  dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Uz sredstva Agencije za plaćanje u poljoprivredi, navedena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te vlastita sredstva Proračuna Općine Tisno, projekt rekonstrukcije Dječjeg vrtića Ribica u Jezerima bit će  pokriven u cjelokupnom iznosu.