23.11.2021, 12:01h

TISNO I TIŠNJANI KROZ STOLJEĆA (34)

 

Piše: Branko Pavlov

 

Maloljetnik pred sudom

Prema nekim dostupnim aktima kaznenih postupaka Kotarskog suda iz 1906. godine može se zaključiti da su parnice većinom vođene zbog krađa maslina, smokava, peradi ili novca, ali i zbog poticanja malodobnog djeteta na krađu kao što je u tužbi protiv Ivana M. naveo tišnjanski trgovac Ive J.

U toj tužbi Ive J. navodi kako je Ivan M. zaveo  i nagovorio njegovog sinovca, trinaestogodišnjeg Antu J. Andrijina da ukrade iz njegovog dućana nekoliko komada kože i opanaka za što je bio podmićen vinom. A kako i zašto je došlo do krađe razaznaje se iz sudskog postupka, odnosno iz izjava optuženog i svjedoka te iz obrazloženja presude u kojoj stoji:

Neizvjesnog dana druge polovice mjeseca februara t. g. trinaestogodišnji Ante J. Andrijin pio je vino u kući tuženog Iva M. u društvu Bare Čorkala Krstina, Frane Ajduka pok. Krste, Iva Nonkovića Josina i Luigija Fulgosi Josipova te u sve potrošili 9 litara, vrijednosti solada 90, a kad su se imali odalečit mali Ante, koji onda nije imao novaca, obvezao se  platit sam cijeli taj dug.

Dosta dana potom optuženi se je našao na ovomjesnoj peškariji sa malim Antom i stao mu pitat te prijetit neka plati vino, a pošto dječak nije imao novaca on ga nagovori i donekle prijetnjom prisili da podje u dućan svoga oca  – zajednički ima sa bratom odnosno stricem Ivom – i da mu što donese…

Mali Ante je u tri navrata odlazio u zajednički dućan svog oca i strica i posakrito uzimao predmete koje je nosio optuženom, a koji mu je za „nagradu“ dao jesti bakalara i piti prošeka.

...U ovom činu prikazuju se dvije sasma nevoljne i pokvarene slike; prva Ive M. u dobi od god. 41, a druga Ante J. od 13 godina. I jedan i drugi skloni krađi. Pošto Ivo M. bi već osudjen za takvi prekršaj do 19 puta, počevši od 27. oktobra 1891., a drugi po obćem glasu, kao što tvrdi svjedok Julio Pasqualin, komšija i medjašnjik kuće Andrije J., Antina oca.

Optuženi Ivan M. se branio kako je samo želio nadoknaditi štetu koju je imao, a da mu samo opanke, koje mu je prvi put donio mali Ante, nisu bile dovoljne za to te ih nije ni primio.

...Jednu uru poslije donijeli su mu te opanke nekakva druga djeca, a za njima je došao Ante i donio što velikijeh što malijeh drugijeh 6 komada koža. On je opazio Anti da ne bi ga šteta jako našla na što mu je Ante odgovorio da neće jer  da mu je otac pogrda, da nezna ništa i da mu to prvi put ne krade… I niječe da je on nagovorio maloga Antu da ukrade ocu kože, a ako ih je primio da je morao primiti za svoje neplaćeno vino…

Međutim, kako stoji u obrazloženju presude, kazivanje optuženika opovrgnuto je iskazom malog Ante koji je izričito kazao kako ga je Ivan M. nagovorio i prisilio na krađu.

... Na temelju takovijeh ukupnijeh ispadaka sud se uvjerio o krivici optuženika… i uzimajući u obzir zanemareni odgoj maloga Ante i optužnice koje je do tada  Ivan M. imao za krađe, Kotarski sud u Tisnome je optuženika osudio na 6 mjeseci zatvora.

Nakon žalbe optuženog Ivana M. Okružnom sudu u Šibeniku, isti mu nije opovrgao krivicu ali mu je kaznu smanjio na dva mjeseca zatvora.

Inače, iz sudskog dosjea Ivana M. saznajemo kako je od 1891. do 1905. godine  imao više od trideset kaznenih djela, najviše zbog krađe, zbog čega je u tom vremenu, u zatvorima u Tisnome i Šibeniku, proveo sveukupno, gotovo, dvije godine.

Usporedo s osnivanjem Suda u Tisnome nije ustanovljen i Porezni ured što je bila iznimka u odnosu na druge Kotarske sudove, a što je donosilo određene probleme i troškove pučanstvu pa se u više navrata tražila uspostava tog ureda od Ministarstva financija. Zastupnici u Dalmatinskom saboru Katnić i Dulibić ovo su pitanje postavili i u rujnu 1907. godine.

… Četiri su godine prošle da se u Tiesnu ustanovio i posluje c. k. kotarski Sud. Taj sudbeni kotar broji do 8000 stanovnika te nije od najmanjih sudbenih kotara u Dalmaciji. I radi zemljištne površine i radi broja pučanstva zapostavljeni su mu oni Raba i Budve, radi broja pučanstva oni Hvara, Perasta, Paga i Biograda, a izjednačeni su mu oni Visa, Stona i Orebića. Svi ovi sudovi imadu svoj istovremeno zavedeni Porezni Ured samo ga tješnjanski, iza četiri godine svog ustanovljenja, unatoč iztaknutim prednostima, još nema…(Hrvatska rieč, 29. 9. 1907.).

Prošlo je još nekoliko godina da bi Porezni ured u Tisnome bio uspostavljen, a s radom je počeo u travnju 1912. godine.

Kotarski sud u Tisnome djelovao je do 1949.  godine (A. Colić).

                                           Nastavlja se...