17.12.2021, 13:04h

TISNO I TIŠNJANI KROZ STOLJEĆA (37)

 

Piše: Branko Pavlov

 

Početak rata i osnivanje „Crvenog križa“ za pomoć vojnicima

Dva mjeseca prije početka Prvog svjetskog rata, blagdan Gospe od Karavaja proslavljen je uz mnoga hodočašća, a parobrodsko društvo Dalmatia, preko lista Hrvatska misao (23. 5. 1914,), najavilo je iz Šibenika parobrodom na blagdan  dva izleta u Tiesno i to u 7 sati u jutro i u 2 s. popodne … .                                                                                              

Inače, parobrod ovog društva, koji je vozio na relaciji Trst-Šibenik, još je 1908. godine pristajao u Tisno.

Prvom svjetskom ratu prethodio je atentat na prestolonasljednika austrijske krune princa Ferdinanda kojeg je u Sarajevu 28. lipnja izvršio srpski nacionalist Gavrilo Princip, a u kojem je uz prestolonasljednika poginula i njegova supruga Sofija.

Kad se u Tisnome doznalo za sarajevski atentat mjesni su talijanaši izvjesili crninu na svoje kuće i radnje koje su imali (Ante Colić). Za pretpostaviti je da su to učinili i tišnjanski pravaši provodeći politiku svoje stranke koja je osudila ovaj čin.

Smatrajući je odgovornom za atentat, Austro-Ugarska je Srbiji mjesec dana kasnije, 28. srpnja 1914., najavila rat.

Iz jednog dopisa upućenog u kolovozu iz Murtera, a objavljenog 3. rujna u listu Hrvatska misao može se razaznati kako je najava rata odjeknula u ovom mjestu, a vjerojatno je slično bilo i ostalim mjestima Općine Tisno pa tako i Tisnome:

… Potresni događaj nesretne ubojničke ruke uznemirio je cio dobri i vjeran Cesaru narod, i baš zato ushitom bio je ovdje pozdravljen rat, koji je naš sijedi obljubljeni Cesar navijestio kraljevini Srbiji…

…Božija providnost digla je desnicu našeg obljubljenog vladara Cesara i Kralja Franje Josipa I. nek On bude osvetnikom pravde i poštenja…

I kako dalje piše dopisnik, u Murteru je osnovan odbor „Crvenog križa“ koji je započeo s djelovanjem 9. kolovoza nakon svete mise kada se spontano formirala veličanstvena povorka predvođena slikom Nj. Veličanstva Cesara i Kralja Franje Josipa I. praćena od austrijske zastave i hrvatskih trobojnica te se zaustavila na seoskom trgu gdje su održani govori.

… Govornici bijahu svaki čas prekinuti oduševljenim klicanjem: Živio naš Cesar i Kralj Franjo Josip I.!, Živila vojska!, Živila naša mladost koja se bori za vjeru i Cesara!, Živio hrvatski narod uvijek vjeran Bogu i Cesaru svomu! Dolje Srbija! Dolje neprijatelji domovine!, Dolje izdajice! Dolje Drinković, Krstelj i družina!, Živio Dr. Dulibić!... .

Odbor „Crvenog križa“ bio je osnovan i u Tisnome, a na čelu su mu bili sudac kotarskog suda u Tisnome Antun Blažević, općinski tajnik Mladen Kovačev i student prava Šime Vlašić. Novčanu pomoć u prvom iskazu su dali: Krste Obratov 50 kruna, braća Mazzura 30, Matteo Obratov i sin 25, tvrtka Fr(ane) Pasqualina 20, Antun Blažević, sudac, 15, Annunziato Denaro 15, oružnička posada 15, don Ante Šare 10, crkovinarstvo župske crkve 10, Ivan Dvornik 10, Nikša Medin 10, Mladinko Roje 10, Marika Prodan 10,  Angjela Meštrov 10, Dušan Gelpi 10,  Potrošno-obrtna zadruga 10, obitelj Kovačev 6, Ivan Veljačić 5, Francesco Salamun 5, Josip Žarak 5, Ivan Bareza 5, bratovština  N.G.S.I.  (Srca Isusova ?) 5, Marija Tecilazić 5, Šime Vlašić 5, M. Matković i obitelj 4, Ante Petrović 3, Benjamin Paić 3, Vale Tolja 3, Mate Obratov 3, Banchetti 3, Rudolf  Romei 2, Jakov Kolina 2, Giuseppe bar. De Wiederkehr 2, Roko Orada 2, Josip Jajac 1, Frane Gelpi 2, Niko Novak 2, Ante Rakvin 2, Milan Zečević 2, Simo Bulović 2, Andro Fiorović 2, Josip Filipi 2, Mate Jandrić, Tone Belas, Ante Čorkalo, Ivo Perina, Joso Bilač, Krso Henjak, Andrija Čurko, Mate Stegić, Lujka Lučić, Tome Bilač, Ane Mijatović, Teresa Obratov-Piljac, Joso Pasqualin, Petar Marača, Luigia Jajac, Petra Kaleb, Mate Čorkalo (svi po 1 krunu),  Marko Marača p.50, Šinka Barbača p.40, Bare Fantov p.40, Frde Salamun p.40, Mare Pasqualin p.20, Marta Zurić p.20, Luce Meštrov p.20, Jurka Kaleb p.20, Martin Fantov p.20, Marko Šuško p.20, Ivo Jajac p.20, Ante Ćorkalo p.20, Luce Grgurina p.20, Andro Šervov p.10, Božica Salamun p.10, Mare Šimat p. 5 i Ante Škugor p. 4. Sveukupno 368,15 kruna (Hrvatska misao, 4. 9. 1914.).

Tijekom rata više se puta preko „Crvenog križa“ sakupljao doprinos za vojsku u novcu i odjeći pa tako i u lipnju 1915. godine nastojanjem mjestnog načelnika i župnika, sakupljeno je u Tijesnu ljetnog rublja za našu vojsku: 18 košulja, 64 ručnika, 79 žepnih rubaca, 54 velika rupca za znoj, 19 podgaćica, 5 bijelih gaća, 100 krpa za noge, 5 tankih guća, 15 komada sapuna i 4 češlja. Vrijedne gospodjice K. Salamun i m. De Denaro sa djevojkam A. Meštrov i L. Čorkalo sakupiše rublja većim dijelom ugotovljena, a sakupljenim novcem kupiše platna te su u društvu gospodjica Gelpi, Fulgosi i Matković marno ušile jedan dio (Hrvatska misao).

Također, austrijske su vlasti početkom rata sakupljale i razni materijal potreban u ratnoj industriji (zlato, srebro, bakar, olovo, kositar…) kao i crkvena zvona. U tu su svrhu na području župe Tisno,1916. godine, uzeta dva zvona s tišnjanskog zvonika crkve Sv. Duha i sa zvonika crkve Gospe od Karavaja, tri s crkve Sv. Roka te po jedno s crkve Sv. Andrije, Sv. Ante, Sv. Martina i Sv. Ilije u Dazlini (Ante Colić).

Nastavlja se...