16.07.2021, 12:54h

TISNO I TIŠNJANI KROZ STOLJEĆA 16

 

Piše: Branko Pavlov

 

Narodnjak don Josip Raimondi izabran u Dalmatinski sabor

Na izborima za Dalmatinski sabor u Zadru, 1864. godine, u izbornoj jedinici Skradin-Šibenik, za zastupnika je izabran 28-godišnji don Josip Raimondi, tišnjanski župnik i narodnjak.

Nakon završenih izbora u zadarskom Narodnom listu, koji je izlazio kao prilog narodnjačkog lista Il Nazionale  i bio glasilo Matice dalmatinske, 27. kolovoza 1864., izlazi tekst u kojem piše kako će u Saboru biti liepi broj narodnjaka i slobodnjaka i najsvetija naša prava zastupati, promicati i braniti… .

Preko istog glasila izabrani zastupnik Raimoni uputio je pismo svojim biračima:

Izbiračem zastupnika vanjskih obćina u kotaru Šibenskom i Skradinskom

Pokle je mene prijala predložnikom na zastupništvo većina onizih, koji imaju pravo birati dva zastupnika za vanjske obćine Šibenske i Skradinske; neznam tko, ni zašto, prosuli su glas da sam se rečene predložbe odrekao radi nemoći. Ako sam bio nemoćan, sada sam, Bogu hvala, zdrav; a da ćutim da nemogu vršiti častni čin, kojim su me ponudili, nebi po nikomu poručivao, nego bi sam čisto rekao mojim izbiračem: Hvala Vam jer mi jača sila nedopušta uresiti se žudjenjom čašću vašega zastupnika na saboru.

 – Nu sada velim: Ja se primam, i rieč koju sam jednoč zadao, neću je poreći, baš ako bi to kogod i želio; baš ako i njeki milosrdnici htjeli bi mi otvoriti put, da se uklonim izmišljenim pogibjelim, za kojim ja niti se bojim, niti hajem.

- Ja se dakle primam, a u vama će biti, častni izbirači, dati mi ili nedati vaš odvjet.

Neka vas pak ne grize duša, da ste pri izboru dali vaš glas čovjeku, koga nepoznajete, evo vam u kratko izkaz moga političkoga vjerovanja, na kom bi ja oslonio moje ponašanje na saboru:

Vjernost Kralju.

Čast i posluh zakonu, kao skrbniku i osvetniku medjusobnih prava i dužnosti.

Rodjen sred naroda, s kojim sam jedne čudi, jedne misli, jednog običaja i jezika, boriti ću se za sveto načelo Narodnosti, te ću svakom prigodom nastojati da se rasprostre, da se pridobije.

A odvud zakonito dolazi da ću tražiti da se narodni jezik uvede u sud i u nauk, što bi po naravnom redu i samo imalo sliediti; jer sam najčvršće uvjeren da kako nam nitko nesmije zaniekati narodno ime, tako nitko, ako je pravedan, nemože nam kratiti pravo da se u naših poslih služimo onim jezikom, koga nam je Bog postavio na usta, a koga nam su neprijatelji s progonstvom pritvrdjeli u naših srdcih.

Cienim da je dužnost svakoga zastupnika tražiti sa svom snagom, da njegovi zastupani budu što se može bolje upravljani; i za te nadzirati činovanje upravitelja, odkrivati pogrieške, predlagati popravke.

Svedjer ću glasovati s onimi, koji budu tražili dobro svoje otačbine, koje mu drago stranke bili.

Pomirenje, bratimstvo, čast tudjemu mnienju, biti će mi svedjer i na ustiju i u srdcu.

Ako pak smiedem posavietovati vas, moji prečastni, evo moga savjeta:

Dajte vaš glas onim koje ste dugim izkušanjem poznali da su vam prijatelji – da se brinu za vaše potrebe – da žele ukloniti ji.

 – Onim koji niti hlepe, niti teku za častimi i za platami, koji se neboje prietnje ili progonstva. – Onimi koji ciene poštenje više nego kruh, slobodu i nezavisnost više nego život. – Onim, koji čim vas ljube, slobodno vam u oči kažu zlo koje činite.

Ganite da vam vaši izbornici izkažu kako misle.

- Strogo ji nadzirajte dokle saborišu, pak ako zadju – prekorite ji bez milosrdja.

- Zastupnik nije milosrdja dostojan, jer ga nitko nesiluje da se primi težkoga bremena, a kad ga se je primio, ima ga nositi, stalo mu što ga drago.

- Ako klone, ili je ništarina ili podkupljenik, a svakako izdajica primljene oblasti.

Takovu zastupniku budi plaća pogrda i sramota.

                                                             U Tiesnom, mjeseca Kolovoza 1864.

                                                                                           Raimondi

                                                        Nastavlja se…