30.03.2017, 12:57h

VAŽNA OBAVIJEST - Početak evidentiranja obveznika poreza na nekretnine

 

1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/16 – u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Ministarstvo financija navedenim zakonom propisuje rok jedinicama lokalne samouprave da su dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine, odnosno od 1. siječnja 2018. godine.

 

Sukladno navedenim izmjenama Zakona o lokalnim porezima, Vlada Republike Hrvatske utvrđuje porezne obveznike poreza na nekretnine:

  • svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje u smislu da je određena osoba vlasnik nekretnine ali i samostalni posjednik
  • da se porez na nekretninu obračunava na ukupno neto površinu nekretnine sukladno propisima o uvjetima i mjerilima te na stvarnu površinu zemljišta
  • da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni i ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.

Navedenim izmjenama Zakona, Ministarstvo financija od 1. siječnja 2018. godine propisalo je i godišnje iznose poreza po m2 obračunske površine nekretnine a koja se utvrđuje množenjem: vrijednosti boda, koeficijenta zone, koeficijenta namjene, koeficijenta stanja i koeficijenta dobi.

Sukladno navedenim izmjenama Zakona, Vlada Republike Hrvatske, naložila je Općini Tisno Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, da uputi

Poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području Općine Tisno

da radi ustrojavanja i vođenja evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce posebno za svaku nekretninu odnosno katastarsku česticu.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.tisno.hr,  a Općina Tisno će ih u roku od 15 dana i dostaviti na kućne adrese.

Eventualnu potrebnu pomoć u popunjavanju obrasca, dodatne informacije i upute, molimo da zatražite telefonom na 022/439-262, elektronski na e mail: ante.pirija@tisno.hr ili osobno u Komunalnom uredu Općine Tisno, Uska ulica 1, službenik Ante Pirija struč.spec.ing.traff.  

Napomena:

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenje i Ministarstvo financija – Porezna uprava, dostavile su jedinicama lokalne samouprave bazu podataka kojom raspolažu, te Vas molimo zbog uspoređivanja, prikazati stvarno stanje nekretnina i obveznika.

OBRASCI:

 

# Dokument: Format: Veličina:
Porez na nekretnine stambeni prostor doc 241.50 KB
Porez na nekretnine poslovni prostor doc 242.00 KB
Porez na nekretnine neizgradeno gradevinsko zemljiste doc 232.50 KB