17.02.2023, 09:42h

JAVNI NATJEČAJ - RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 

 

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnice za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta "POMAŽEMO JEDNI DRUGIMA II“, kodni broj: U.P. 02.1.1.16.0376 - "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III", Broj poziva U.P.02.1.1.16.
 

Broj traženih radnika: 2

Razina obrazovanja:

  • Bez završene osnovne škole
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 

Opis poslova:
 

- pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
- briga o higijeni korisnika
- pomoć u pripremi obroka
- pomoć u kućanskim poslovima i održavanju čistoće kućanstva
- podrška i pomoć u socijalnoj integraciji
- dostava paketa s higijenskim potrepštinama
 

Uvjeti:

Za prijem u radni odnos kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- punoljetna ženska osoba
- najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama koje su definirane člankom 8.1.1. Posebnih uvjeta Ugovora, a to su:
- žene od 50 godina i više - kopija osobne iskaznice
- osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
- žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
- žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
- azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
- žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
- liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječi od ovisnosti o drogama
- povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju
- pripadnice romske nacionalne manjine - Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
- beskućnice - rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenja/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.


Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

- zamolbu
- kratki životopis
- presliku osobne iskaznice
- presliku dokaza o završenoj školi
- e-radnu knjižicu
- potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog natječaja)
- potvrdu o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidatkinja pripadnica ranjive skupine)
 

Pisane zamolbe slati na adresu: OPĆINA TISNO, USKA ULICA 1,22240 TISNO 

Natječaj je otvoren od 17.2.2023. do 26.2.2023.
 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Ukoliko bude potrebno, uži izbor kandidata proći će razgovor s poslodavcem.