10. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
1. Neverificirani zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 332.84 KB
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2022. godine pdf 741.95 KB
3. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2022. godine pdf 56.87 KB
4. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno pdf 65.41 KB
5. Odluka o socijalnoj skrbi i drugim potporama pdf 174.87 KB
6. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Tisno pdf 125.02 KB
7. Odluka o grafičkom prikazu ulice Tišnjanska u naselju Jezera pdf 63.87 KB
8. Odluka o grafičkom prikazu ulice Put Gračine u naselju Tisno pdf 63.43 KB
9. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Parkiralište Zapadna Gomilica Tisno pdf 102.23 KB
10. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Parkiralište Jazina Tisno pdf 101.98 KB
11. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Park Branimirova Betina pdf 103.29 KB
12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o izvansudskoj nagodbi između tužitelja Hrvatske ceste d.o.o. i tužene Općine Tisno pdf 60.30 KB
13. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2023. godinu pdf 58.26 KB
14. Odluka o financiranju putnog troška vanjskih suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom u školskoj godini 2022/2023 pdf 62.25 KB
15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 58.58 KB
16. Zaključak o prihvaćanju Inicijative mještana Betine za izgradnju kupališne rive na plaži Zdrače pdf 57.71 KB
17. Odluka o izmjeni Odluke o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom pogođenom području Sisačko moslavačke županije pdf 83.76 KB
18. Odluka o grafičkom prikazu ulice Put Poljan u naselju Jezera pdf 63.92 KB
19. Odluka o grafičkom prikazu ulice A.B. Kapitanovića u naselju Jezera pdf 64.04 KB
20. Odluka o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske oznake čest.zem. 1004. 10023/1 i 10023/2 K.O. Tisno za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava /distribucija električne energije/ kabelski ulaz 30 kV u TS Tisno pdf 70.76 KB