11. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Verificirani zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 605.18 KB
2. II Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu pdf 619.11 KB
3. II Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Tisno 2018. / 2020. godine pdf 648.75 KB
4. I Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu pdf 208.13 KB
5. II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu pdf 294.83 KB
6. I Izmjene i dopune Plana javnih potreba u kulturi za 2018. godinu pdf 202.01 KB
7. I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu pdf 194.16 KB
8. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2018. godinu pdf 264.39 KB
9. Amandmani na prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 251.69 KB
10. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kapela / Dubrava (Južni dio) pdf 324.69 KB
11. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) pdf 189.74 KB
12. Odluka o prodaji nekretnine oznake čest.zem.1255/349 K.O.Tisno pdf 188.39 KB
13. Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tisno pdf 187.48 KB
14. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća ustanove Doma za starije osobe Tisno pdf 356.54 KB
15. Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene / glavni vodoopskrbni cjevovod do vodospreme Tisno građevina 3. skupine pdf 194.71 KB
16. Odluka o imenovanju ulice Mala Tatinja u Općini Tisno u naselju Betina pdf 192.46 KB
17. Odluka o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom u školskoj godini 2018. / 2019. pdf 366.63 KB
18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o financiranju službenika Šibensko kninske županije pdf 361.63 KB
19. Odluka o usvajanju zahtjeva Turističke zajednice mjesta Jezera za kompenzacijom duga boravišne pristojbe za 2017.godinu pdf 362.07 KB
20. Odluka o odbijanju prijedloga Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza za vrijeme trajanja glazbenih festivala The Garden 2018. godine pdf 362.83 KB
21. Odluka o financiranju radova na zamjeni i sanaciji krova kuće u Tisnom vlasnika Borisa Obratova pdf 362.71 KB