12. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 601.63 KB
2. III Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2018. godinu i projekcija za 2019.g. i 2020.g. pdf 745.97 KB
3. III Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Tisno od 2018. do 2020. godine pdf 667.99 KB
4. II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu pdf 210.05 KB
5. III Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu pdf 295.66 KB
6. II Izmjene i dopune Plana javnih potreba u kulturi za 2018. godinu pdf 199.39 KB
7. II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu pdf 295.22 KB
8. Proračun Općine Tisno za 2019. godinu. i projekcije za 2020.g. i 2021. godinu pdf 556.85 KB
9. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2019. godinu pdf 243.91 KB
10. Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. do 2021. godine pdf 591.22 KB
11. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu pdf 227.89 KB
12. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2019. godinu pdf 212.59 KB
13. Program socijalnih potreba Općine Tisno za 2019. godinu pdf 222.28 KB
14. Zaključak o odgodi točke 14. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 06. do 12. mjeseca 2018.godine pdf 188.34 KB
15. Odlukao donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 561.70 KB
16. Odluka o izmjeni Odluke porezima Općine Tisno pdf 188.58 KB
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 276.53 KB
18. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Tisno pdf 400.16 KB
19. Odluka o komunalnoj naknadi pdf 152.42 KB
20. Odluka o komunalnom doprinosu pdf 248.15 KB
20a. Zaključak o izradi prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu pdf 188.36 KB
21. Odluka o komunalnom redu pdf 1.08 MB
22. Plan rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2019. godinu pdf 262.38 KB
23. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu pdf 112.76 KB
24. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra nad Edukativno poučnom stazom Jezera / Uvala Gušćica pdf 514.01 KB
25. Odluka o dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno pdf 356.92 KB
26. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2019. godine pdf 207.15 KB
27. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2018.godinu pdf 592.21 KB
28. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje pdf 572.52 KB
29. Odluka o otpisu potraživanja pdf 360.36 KB
30. Odluka o dodjeli stipendije polazniku poslijediplomskog doktorskog studija pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu pdf 194.28 KB
31. Odluka o preuzimanju obveze plaćanja računa za odvoz otpada za kućanstvo Borisa Crvelina pdf 184.12 KB
32. Odluka o dodjeli pomoći u vidu financiranja nabave stakala na kući Jurice Skračića iz Betine pdf 193.52 KB