13. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s13. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 278.35 KB
2. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2022.godinu pdf 608.56 KB
3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 114.81 KB
4. III. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 174.86 KB
5. II. Izmjene i dopune Plana javnih potreba u kulturi za 2022.godinu pdf 109.84 KB
6. II. izmjene i dopune Program javnih potreba u sportu za 2022.godinu pdf 96.98 KB
7. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba za 2022.godinu pdf 109.82 KB
8. Izmjena i dopuna utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2022.godine pdf 66.89 KB
9. Plan proračuna Općine Tisno za 2023.godinu i Projekcija proračuna za 2024.g. i 2025.g. pdf 1.46 MB
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu pdf 149.65 KB
11. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu pdf 159.44 KB
12. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2023.godinu pdf 122.48 KB
13. Program socijalnih potreba Općine Tisno za 2023.godinu pdf 119.16 KB
14. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.godinu pdf 66.81 KB
15. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 205.84 KB
16. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i drugim potporama pdf 85.54 KB
17. Odluke o raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tiso za 2023.godinu pdf 76.66 KB
18. Odluka o prodaji dijela nekretnine čest.zem.1234/1 K.O.Tisno površine 689 m2 pdf 65.64 KB
19. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2022.godinu pdf 217.97 KB
20. Odluka o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje pdf 186.73 KB
21. Odluka o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja u luci Tisno otok Murter pdf 66.62 KB
22. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o izvansudskoj nagodbu između tužitelja Hrvatske ceste d.o.o. i tužene Općine Tisno pdf 78.96 KB
23. Odluka o imenovanju ulice Kokoč u Općini Tisno u naselju Betina pdf 95.76 KB
24. Odluka o imenovanju ulice Kosirina u Općini Tisno u naselju Betina pdf 94.83 KB
25. Odluka o imenovanju ulice Plitka Vala u Općini Tisno u naselju Betina pdf 95.93 KB
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 80.16 KB
27. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Ježinac d.o.o. pdf 59.59 KB