19. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 598.29 KB
2. Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 567.54 KB
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2019. godinu i Projekcija za 2020. do 2021. godinu pdf 883.65 KB
4. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2019. do 2021. godine pdf 598.19 KB
5. III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu pdf 211.14 KB
6. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2019. godinu pdf 210.00 KB
7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu pdf 339.80 KB
8. I. Izmjene i dopune Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godinu pdf 292.26 KB
9. I. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba za 2019. godinu pdf 357.01 KB
10. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine pdf 937.16 KB
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom Općine Tisno za 2018. godinu pdf 189.52 KB
12 Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno pdf 415.43 KB
13. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Tisno za 2019. godinu pdf 189.60 KB
14. Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno pdf 357.90 KB
15. Rješenje o imenovanju ravnatelja javne ustanove Narodna knižnica i čitaonica Tisno pdf 363.86 KB
16. Oduka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Spužvica Tisno pdf 188.64 KB
17. Odluka o usvajanju zahtjeva Anite Lauri Korajlija za financiranjem troškova izrade rampe za ulazak u more osoba s invaliditetom pdf 192.00 KB
18. Odluka o usvajanju prigovora i zahtjeva Gordane Kaleb za povrat pretplaćenog iznosa komunalne naknade pdf 187.39 KB
19. Odluka o imenovanju povjerenstva za izradu Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima i učenicima s područja Općine Tisno pdf 187.91 KB
20. Zaključak o izvještaju udruge Modrave Murter Betina pdf 190.88 KB