Najava 2. sjednice Općinskog vijeća

Materijali u prilogu
 

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 65.04 KB
2. Prijedlog Odluke i porezima Općine Tisno pdf 324.35 KB
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu pdf 302.45 KB
4. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno pdf 218.74 KB
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka pdf 208.81 KB
6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 326.89 KB
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno pdf 348.15 KB
8. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika pdf 326.56 KB
9. Prijedlog rješenja o izboru Odbora za mjesnu samoupravu pdf 325.24 KB
10. Prijedlog rješenja o izboru Odbora za Statut Poslovnik i propise pdf 190.27 KB
11. Prijedlog rješenja o izboru Odbora za priznanja Općine Tisno pdf 325.17 KB
12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana uprave trgovačkog društva Ježinac d o o Tisno pdf 198.34 KB
13. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja pdf 200.42 KB
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o diobi kčbr1234/1 i kčbr1234/2 obje KOTisno pdf 195.69 KB
15. Prijedlog rješenja o razrješenju predstavnika Općine Tisno u skupštini trgovačkog društva Vodovod i odvodnja Šibenik pdf 186.90 KB
16. Prijedlog Odluke o nemogućnosti davanja suglasnosti za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga u nepokretnom vozilu na prostoru u privatnom vlasništvu čest zem 3869 KO Tisno pdf 201.34 KB
17. Prijedlog Odluke o nemogućnosti izdavanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti prodaje uz D121 na lokaciji Ivinj prostoru u privatnom vlasništvu čest zem 7325/1 KOTisno pdf 200.89 KB
18. Prijedlog Odluke o nemogućnosti izdavanja suglasnosti za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga štanda s palačinkama na prostoru u privatnom vlasništvu čest zgr 660/1 i 660/2 KO Murter Betina pdf 199.77 KB
19. Godišnji obračun Proračuna za 2016 godinu pdf 9.79 MB
20. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2016.godinu pdf 341.95 KB
21. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava za 2016 godinu pdf 119.26 KB
22. Izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Ježinac doo Tisno za 2016 godinu pdf 2.97 MB
23. Izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Prisliga doo Tisno za 2016 godinu pdf 4.28 MB
24. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2016 godinu pdf 571.29 KB
25. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Dječji vrtić Spužvica za 2016 godinu pdf 2.02 MB
26. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2016 godinu pdf 724.03 KB
27. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2016 godinu pdf 3.31 MB
28. Izvještaj o radu i financijski izvještaj DVD Tisno za 2016 godinu pdf 667.00 KB
29. Financijski izvještaji sportskih udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 2016 godinu pdf 4.83 MB
30. Financijski izvještaji udruga u kulturi korisnika Proračuna Općine Tisno za 2016 godinu pdf 2.95 MB
31. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja doo Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera /2kn/m3/ u periodu od 01 01 2016 do 31 12 2016 pdf 419.36 KB
32. Izvješće trgovačkog društva Vodovoda i odvodnje doo Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno /2kn/m3/ u periodu od 01 01 2016 do 31 12 2016 pdf 431.12 KB
33. Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01 01 2017 do 30 06 2017 godine pdf 9.66 MB
DOPUNA DNEVNOG REDA / Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 59.36 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 35. Prijedlog Odluke da sva vozila sa pogonom na električnu energiju imaju besplatan parking na području Općine Tisno / prijedlog uputio vijećnik Lovre Crvelin / Živi zid pdf 197.95 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 36. Prijedlog Zaključka o osnivaju FB grupe u vlasništvu Općine Tisno u kojoj će se odvijati ispitivanje javnog mijenja u kojoj će građani moći iznositi svoje ideje i prijedloge te davati konstruktivne kritike / prijedlog uputio vijećnik Lovre Crvelin / Živi zid pdf 239.28 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 37. Prijedlog Zaključka o postavljanju uređenih slavina za vodu na bar dva mjesta u svakom naselju na području Općine Tisno i definiranje tzv. vodenog minimuma kojim Općina Tisno pomaže najsiromašnijim članovima naše zajednice sa računima za vodu / prijedlog uputio vijećnik Lovre Crvelin / Živi zid pdf 235.90 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 38. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Tisno za 2017 godinu pdf 493.03 KB