20. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 543.15 KB
2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2019.godinu pdf 194.81 KB
3. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno pdf 367.36 KB
4. Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima i studentima s područja Općine Tisno pdf 253.81 KB
5. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU turističko ugostiteljske zone Prisliga Jazine i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno pdf 372.91 KB
6. Odluka o produljenju roka početka izgradnje objekata unutar obuhvata Turističko ugostiteljske zone Prisliga Jazine pdf 194.67 KB
7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste / dijela ulice Put Zaratića / dijela katastarske čestice oznake čest.zem.5700/43 K.O. Jezera pdf 273.08 KB
8. Odluka o imenovanju ulice Trg Jezerana u Općini Tisno u naselju Jezera pdf 194.62 KB
9. Odlukao imenovanju ulice Pačipolje u Općini Tisno u naselju Betina pdf 195.39 KB
10. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2020.godinu pdf 360.11 KB
11. Odluka o financiranju uređenja i adaptacije I. kata zgrade Baganelovice u Jezerima pdf 203.50 KB
12. Odluka o sufinanciranju uređenja dvorišta crkve Sv. Frane u Betini pdf 373.26 KB
13. Odluka o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima čije dijete ostvaruje pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin pdf 366.78 KB
14. Odluka o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom u školskoj godini 2019/2020 pdf 369.33 KB
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 280.16 KB