23. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 553.65 KB
2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi pdf 106.04 KB
3. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu pdf 105.96 KB
4. Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti pdf 105.01 KB
5. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina pdf 105.41 KB
6. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine pdf 103.75 KB
7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama općih uvjeta korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno pdf 276.37 KB
8. Odluka o oslobođenju plaćanja usluga Dječjeg vrtića Spužvica pdf 105.36 KB
9. Odluka o donošenju VIII. Izmjena i dopuna PPUO TISNO pdf 228.48 KB
10. Odluka o izradi II ID UPU zona luke posebne namjene Marina s brodogradilištem pdf 328.60 KB
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Tisno pdf 187.42 KB
12. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Opine Tisno pdf 209.67 KB
13. Zaključak o prihvaćanju izvješća Župe Sv.Frane iz Betine o sufinanciranju radova na uređenju okoliša crkve Sv. Frane u Betini pdf 193.71 KB
14. Zaključak o prihvaćanju izvješća Župe Gospe od zdravlja Jezera o sufinanciranju uređenja i adaptacije zgrade Baganelovice u Jezerima pdf 368.73 KB
15. Odluka o usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice mjesta Betina za kompenzacijom na ime transfera 30% boravišne pristojbe pdf 367.30 KB
16. Odluka usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice Općine Tisno za kompenzacijom prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno za 2019.godinu pdf 195.63 KB
17. Odluka o usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice mjesta Jezera za kompenzacijom 30% boravišne pristojbe za 2019.godinu pdf 363.13 KB