26. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 321.60 KB
2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2020.godinu pdf 194.14 KB
3. Odluka o promjeni granice naselja između Općine Tisno i Općine Pirovac pdf 701.93 KB
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 280.81 KB
5. Odluka o imenovanju ulice Bristina u Općini Tisno u naselju Betina pdf 1.17 MB
6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste / dijela ulice Put Zaratića / dijela katastarske čestice oznake čest.zem.5700/43 K.O. Jezera pdf 193.05 KB
7. Odluka o osnivanju prava služnosti vodova na k.č.br.5700/22 k.č.br.5700/24 i k.č.br.5700/25 sve K.O.Jezera radi izgradnje mreže GP SVK 22 CARNET / MURTER JEZERA Gornji put 1 pdf 376.60 KB
8. Odluka o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 K.O.Tisno za zahvat u prostoru Priključni DV 2x110 kVod TS 110/30(20) 30/10(20) kV Kapela od postojećeg DV 110 kV Bilice Biograd pdf 203.48 KB
9. Odluka o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 K.O.Tisno za zahvat u prostoru Rekonstrukcija DV 35 kV Kapela/Crljenik na raspletu kod TS 110/30(20) / 30/10(20) kV Kapela pdf 200.35 KB
10. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za Općinu Tisno pdf 186.14 KB
11. Odluka o davanju odobrenja na Programa rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2021.godinu pdf 359.43 KB
12. Zaključak o odgodi točke 12. dnevnog reda Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2019.godinu pdf 107.27 KB
13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu javne ustanove Dječji vrtić Spužvica pdf 277.84 KB
14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 277.37 KB
15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno pdf 277.68 KB
16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o određivanju plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 105.86 KB