3. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik sa 3. sjednice pdf 549.27 KB
2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2017. godinu pdf 269.85 KB
3. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Tisno pdf 189.50 KB
4. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o upravljanju grobljima pdf 207.75 KB
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu pdf 273.18 KB
6. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade pdf 189.75 KB
7. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu pdf 264.22 KB
8. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio naselja Jezera pdf 270.89 KB
9. ZAKLJUČAK o odgodi Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 192.68 KB
10. Plan rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2018. godinu pdf 271.85 KB
11. Odluka o oslobađanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjeno zgradu izgrađenu na nekretnini katastarske oznake čest.zem. 391/1 K.O.Jezera stara izmjera pdf 198.73 KB
12. Pravilnik o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Tisno pdf 203.06 KB
13. Odluka o prodaji dijela nekretnine k.č.br.392/1 K.O.Jezera pdf 197.92 KB
14. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela čest.zem.6284 i čest.zem.6285 obje K.O.Murter Betina pdf 198.23 KB
15. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake čest.zem.1234/1 K.O.Tisno pdf 199.70 KB
16. Odluka o promjeni oznake katastarske kulture nekretnine na čest.zem.1255/132 K.O.Tisno pdf 191.00 KB
17. Odluka o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom pdf 333.93 KB
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2016.godinu pdf 464.73 KB
19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o.Tisno pdf 199.05 KB
21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu pdf 193.98 KB
20. Zaključak o prihvaćanju izvješća TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu pdf 328.61 KB
22. Zaključak o prihvaćanju izvješća TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu pdf 328.68 KB
23. Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na korištenje javne površine za Girin d.o.o. iz Betine pdf 197.10 KB
26. Pravilniko izmjeni Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno pdf 190.78 KB