31. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Neverificirani zapisnik s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 511.89 KB
2. II. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2021. godinu pdf 563.68 KB
3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2021 do 2023. godine pdf 224.61 KB
4. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2021.godinu pdf 71.74 KB
5. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 77.93 KB
6. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna UPU Zona luke posebne namjene / marina s brodogradilištem i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno pdf 147.86 KB
7. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna UPU ugostiteljsko turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno pdf 132.39 KB
8. Odluka o zamjeni nekretnina pdf 65.09 KB
9. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Tisno pdf 143.91 KB
10. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi pdf 97.64 KB
11. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno pdf 58.68 KB
12. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju Cjenika usluge privremenog ili povremenog korištenja prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno pdf 59.31 KB
13. Odluka o davanju na upravljanje i održavanje te korištenje sportskih građevina javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno pdf 103.29 KB
14. Odluka o prijenosu dugotrajne imovine javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno pdf 119.81 KB
15. Odluka o prijenosu dugotrajne imovine javnoj ustanovi Dječji vrtić Spužvica pdf 119.08 KB
16. Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP banke pdf 104.63 KB