4. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Verificirani zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 515.60 KB
2. III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2017. godinu i Projekcija za 2018. I 2019. godinu pdf 313.25 KB
3. III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno 2017. – 2019. godine pdf 609.27 KB
4. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno u 2017. godini pdf 215.20 KB
5. III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tisno za 2017. godinu pdf 310.14 KB
6. I. izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2017. godinu pdf 201.88 KB
7. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2017. godinu pdf 199.86 KB
8. Proračun Općine Tisno za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu pdf 178.49 KB
9. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2018. godinu pdf 247.45 KB
11. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno u 2018. godini pdf 241.45 KB
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu pdf 308.22 KB
13. Program socijalnih potreba Općine Tisno za 2018. godinu pdf 225.77 KB
14. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu pdf 198.10 KB
15. Odluka o prodaji 2/60 dijela nekretnine čest.zem 6284 i 2/60 dijela čest.zem 6285 obje K.O. Murter Betina pdf 195.41 KB
16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o radu Doma za starije osobe Tisno pdf 325.66 KB
17. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2018. godine pdf 210.69 KB
18. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti vodova na čest.zem 441/2 K.O. Jezera radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pirovac – Tisno – Jezera pdf 199.24 KB
19. Odluka o usvajanju zamolbe Denia Periša iz Betine za refundaciju troška vode – Trg na moru u Betini pdf 467.14 KB