8. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 343.15 KB
2. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2021. godinu pdf 60.57 KB
3. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno pdf 128.47 KB
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Prisliga d.o.o pdf 61.65 KB
5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 2021.godinu pdf 60.99 KB
6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove Dječji vrtić Spužvica pdf 58.44 KB
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2021.godinu pdf 60.47 KB
8. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2021.godinu pdf 60.96 KB
9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2021.godinu pdf 61.01 KB
10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Muzeju betinske drvene brodogradnje na prijedlog Odluke o početku postupka jednostavne nabave i objavljivanje Poziva za prikupljanje ponuda postupka jednostavne nabave pdf 58.64 KB
11. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Muzeju betinske drvene brodogradnje na izradu narudžbenice po ponudi 24 sata d.o.o. pdf 59.37 KB
12. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno za 2021.godinu pdf 60.28 KB
13. Odluka o visini cijena socijalnih usluga u javnoj ustanovi Dom za starije osobe Tisno pdf 70.63 KB
14. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno za 2021.godinu pdf 60.24 KB
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2021.godinu pdf 58.26 KB
16. Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava turističke pristojbe Turističke zajednice mjesta Betina za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 57.32 KB
17. Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava turističke pristojbe Turističke zajednice mjesta Jezera za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 57.23 KB
18. Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava turističke pristojbe Turističke zajednice Općine Tisno za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 57.67 KB
19. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tisno za 2021. godinu pdf 822.49 KB
20. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata iz 2021. godine u Proračun za 2022.godinu i projekcije za 2023.g i 2024.g pdf 133.95 KB
21. Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2021.godinu pdf 77.83 KB
22. Izvješće o provedbi programa mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza pdf 91.51 KB
23. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 154.65 KB
24. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 167.26 KB
25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu pdf 228.05 KB
26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2021. godinu pdf 185.61 KB
27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2021. godinu pdf 200.79 KB
28. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstva turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2021.godinu pdf 99.38 KB
29. Zaključak izvještajima udruga koje su korisnici Proračuna Općine Tisno za 2021.godinu pdf 100.55 KB
30. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu pdf 128.45 KB
31. Plan javnih potreba u kulturi za 2022. godinu pdf 78.75 KB
32. Statut Općine Tisno pdf 254.22 KB
33. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 143.35 KB
34. Odluka izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2022. godinu pdf 74.07 KB
35. Odluka o oslobađanju roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića Spužvica od obveze plaćanja iznosa udjela u ekonomskoj cijeni programa vrtića za mjesec lipanj 2022.godine pdf 61.68 KB
36. Odluka o otpisu potraživanja s osnova naknade za uređenja voda pdf 93.73 KB
37. Odluka o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne ribarnice u Tisnom pdf 109.33 KB
38. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tisno pdf 57.96 KB
39. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna DPU luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno pdf 94.65 KB
40. Odluka o grafičkom prikazu ulice Tišnjanska u naselju Jezera pdf 63.15 KB
41. Odluka o usvajanju zahtjeva Muzeja grada Šibenika za sufinanciranje stručno znanstvene monografije Mijoka pdf 61.02 KB
42. Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno pdf 114.61 KB