9. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 291.02 KB
2. Odluka o izmjenama Odluke o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom pogođenom području Sisačko moslovačke županije pdf 117.04 KB
3. II. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Tisno za 2022. godinu pdf 492.29 KB
4. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 131.27 KB
5. I Izmjene i dopune Plana javnih potreba u kulturi za 2022. godinu pdf 69.00 KB
6. I Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu pdf 117.17 KB
7. Program utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2022.godinu pdf 68.74 KB
8.Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 278.64 KB
9.Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za priznanja Općine Tisno pdf 77.97 KB
10. Rješenje o razrješenju članova Odbora za mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 77.43 KB
11. Odluka o donošenju Izmjena I dopuna Prostornog plana uređenja Općine pdf 96.61 KB
12. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zona luke posebne namjene / marina s brodogradilištem pdf 135.42 KB
13. Odluka o izmjeni granice područja naselja Tisno i Jezera u Općini Tisno pdf 94.04 KB
14. Odluka o grafičkom prikazu ulice Pačipolje u naselju Betina pdf 64.62 KB
15. Odluka o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.6459/26 K.O. Murter Betina radi izgradnje priključnog kabelskog voda 2 X 10(20) kV za TS 10(20)0.42 kV BRISTINA pdf 91.83 KB
16. Odluka o sufinanciranju projekta uređenja školskog vrta / vanjska učionica pdf 63.98 KB
17. Zaključak o prihvaćanju Inicijative mještana naselja Betina za gradnju lučice sa komunalnim vezovima pdf 57.65 KB