Akti Načelnika

# Dokument: Format: Veličina:
Procedura blagajničkog poslovanja pdf 567.29 KB
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga pdf 445.96 KB
Proces upravljanja imovinom pdf 423.70 KB
Procedura stvaranja ugovornih obveza pdf 244.84 KB
PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka u uredskom poslovanju Općine Tisno pdf 527.72 KB
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Općini Tisno pdf 237.46 KB
Procedura obračuna naplate i kontrole naplate potraživanja pdf 477.64 KB
PRAVILNIK o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva pdf 93.72 KB
POSEBAN POPIS ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA pdf 492.27 KB
ODLUKA o osnivanju Registra imovine Općine Tisno pdf 222.91 KB
ODLUKA o visini poreza na korištenje javnih površina za postavljanje štandova i drugih pokretnih naprava u svrhu izborne i druge promidžbe odnosno političkog djelovanja pdf 359.88 KB
ODLUKU o visini naknade za postavljanje plakata oglasa i sličnog promidžbenog materijala u svrhu izborne i druge promidžbe odnosno političkog djelovanja pdf 43.69 KB
PRAVILNIK o uvjetima korištenja osobnih automobila mobilnih telefona za službene potrebe te sredstava reprezentacije pdf 50.92 KB
Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Tisno pdf 550.82 KB
ODLUKA o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom pdf 517.17 KB
Analiza i vrednovanje upravljanja komunalnom infrastrukturom pdf 1.14 MB