Grb i zastava Općine Tisno

Članak 5. Statuta Općine Tisno:

Općina Tisno ima svoja obilježja.
Obilježja Općine Tisno su grb i zastava.
Grb Općine Tisno čini poluokrugli štit plave boje na kojem je horizontalno, ulijevo položen mač zlatne drške i srebrne (bijele) oštrice preko koje je presavijen crveni plašt, što predstavlja atribute Sv. Martina.

Zastava Općine Tisno je plave boje, omjera 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Tisno obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom."

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Općinsko vijeće, načelnik Općine Tisno može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine Tisno.

  • Odluka o grbu i zastavi Općine Tisno, 09.03.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 13/2001, 31.10.2001.
  • Rješenje o odobrenju grba i zastave Općini Tisno, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, kl. UP/I-017-01/01/69, urbr. 514-09-01-01-2, 25.06.2001

Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka

 


 

Svečana zastava tamno je plavi gonfalon dimenzija 80×160 cm, obrubljen zlatno i sa zlatnim resama uz donji rub. U sredini se nalazi grb, ispod njega ornamenti od grančica masline i vinove loze. Iznad je natpis "OPĆINA TISNO" zlatnim slovima.
   
Zastava je plava sa zlatno-žuto obrubljenim grbom u sredini.
   
Grb Tisnog je u plavom preko srebrnog mača sa zlatnom drškom vrhom okrenutim ulijevo prebačen je crveni ogrtač. Ove oznake odnose se na sv. Martina.