Lokalni izbori 2021.

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE TISNO

Uska ulica 1; vijećnica, 22240 TISNO

Tel: 022/439-262 lokalni 1

Fax: 022/439-260

email: oip.tisno@izbori.hr

 

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORU NAČELNIKA OPĆINE TISNO 2021. GODINE

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORU ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO 2021. GODINE

KONAČNI REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TISNO PROVEDENOG 30. SVIBNJA 2021. GODINE

REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TISNO PROVEDENOG 30. SVIBNJA 2021. GODINE

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

Uredovno radno vrijeme i dežurstvo Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tisno za zaprimanje kandidacijskih lista/kandidatura organizirano je na način da povjerenstvo radi:

  • 22. travnja 2021. – od 16,00 do 19,00 sati
  • 24. i 25. travnja 2021. – od 09,00 do 14,00 sati
  • 27. travnja 2021. – od 08,00 do 15,00 te od 16,00 do 19,00 sati
  • 28. travnja 2021. – od 08,00 do 15,00 sati te od 16,00 do 19,00 sati
  • 29. travnja. – od 08,00 do 15,00 te od 16,00 do 24,00 sata

REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TISNO PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO  PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

ODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TISNO

Kandidacijske i zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Tisno i načelnika Općine Tisno

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Tisno

Pravovaljana zbirna lista kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Tisno

  •  

http://www.izbori.hr - Službene stranice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske