Načelnik

U Općini Tisno kao jedinici lokalne samouprave koja ima manje od 10.000 stanovnika, općinski načelnik ima jednog zamjenika. Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Sukladno provedenim lokalnim izborima, održanim 21. svibnja 2017. godine izabrani su:

 

Načelnik

Ivan Klarin
Tel: +385 (0)22 439-262
E-mail: nacelnik@tisno.hr

     
Zamjenik načelnika

Miljenko Meštrov
Tel: +385 (0)22 439-262
E-mail: mestrov@tisno.hr


  • Djelokrug poslova Načelnika sukladno Statutu Općine Tisno (članci 40-42) su svi izvršni poslovi i zastupanje Općine Tisno. Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik skladu sa Statutom.
  • Općinski načelnik u skladu sa Statutom može obavljanje poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.