Najava 10. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 1.21 MB
1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 433.16 KB
2. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 425.26 KB
3. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 509.89 KB
4. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Statut. Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 356.98 KB
5. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut. Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 186.08 KB
6. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 356.36 KB
7. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2018.godine do 30.06.2018.godine pdf 1,000.02 KB
8. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2018.godine / 30.06.2018.godine pdf 171.11 KB
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2017.godinu pdf 6.28 MB
10. Financijski izvještaji udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu za koje je zatražena dopuna financijskih izvještaja za 2017.godinu pdf 3.08 MB
11. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Betina na vodoopskrbnom području naselja Betina (4 kn/m3) u periodu od 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g. pdf 688.13 KB
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tisno projekt rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) građevine javne i društvene namjene dječji vrtić u Jezerima pdf 1.19 MB
13. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove Doma za starije osobe Tisno pdf 361.30 KB
14. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja pdf 794.95 KB
15. Prijedlog Odluke o otpisu obveza pdf 631.58 KB
16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu pdf 1.07 MB
17. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu Vortex iz Tisna za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na klupama na čest.zem.4021/1 i 4021/4 K.O. Tisno u 2018. godini pdf 281.47 KB
18. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu Vortex iz Tisna za prekoračenje dopuštene razine buke za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na nekretnini katastarske oznake čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O. Tisno u 2018. godini pdf 285.28 KB
19. Prijedlog Odluke davanju odobrenja na sklopljeni Ugovor o davanju na korištenje solarnih panela kućanstvu Katarine Hodak pdf 744.50 KB
20. Zamolba za otpisom dugovanja koju je uputila Emina Lapov iz Jezera pdf 1.08 MB