Najava 11. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 516.35 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 376.02 KB
2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu i Projekcija za 2019.g. i 2020.godinu pdf 609.29 KB
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. do 2020.godine pdf 670.03 KB
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno u 2018.godini pdf 205.92 KB
5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tisno za 2018.godinu pdf 294.72 KB
6. Prijedlog I izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2018.godinu pdf 202.98 KB
7. Prijedlog I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2018.godinu pdf 196.55 KB
8. Izvješće o radu načelnika općine za razdoblje od 01.01.2018.godine do 30.06.2018.godine pdf 171.11 KB
9. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2018.godinu pdf 264.67 KB
10. Prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna PPUO Tisno pdf 563.27 KB
11. Prijedlog Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kapela/Dubrava (južni dio) pdf 324.74 KB
12. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) pdf 203.00 KB
13. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine oznake čest.zem.1255/349 K.O.Tisno pdf 239.68 KB
14. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tisno pdf 561.88 KB
15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća ustanove Dom za starije osobe Tisno pdf 361.33 KB
16. Prijedlog odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju građevine komunalne infrastrukturne namjene/ glavni vodoopskrbni cjevovod od vodospreme Tisno / građevina 3. skupine pdf 194.81 KB
17. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Mala Tatinja u Općini Tisno u naselju Betina pdf 2.04 MB
18. Prijedlog Odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom u školskoj godini 2018./2019. pdf 370.74 KB
19. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o financiranju službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko kninske županije pdf 396.22 KB
20. Zahtjev TZ mjesta Jezera za kompenzaciju boravišne pristojbe u 2017.godini pdf 197.88 KB
21. Prijedlog Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza za vrijeme trajanja glazbenih festivala The Garden 2018.godine pdf 3.71 MB
22. Prijedlog Odluke o financiranju radova na zamjeni i sanaciji krova kuće u Tisnom vlasnika Borisa Obratova pdf 363.12 KB