Najava 12. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 565.73 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 605.18 KB
2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu i Projekcija za 2019.g. i 2020.godinu pdf 589.99 KB
3. Prijedlog III Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno 2018. do 2020.godine pdf 669.05 KB
4. Prijedlog II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu pdf 207.45 KB
5. Prijedlog III izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018.godinu pdf 294.25 KB
6. Prijedlog II izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2018. godine pdf 200.12 KB
7. Prijedlog II Izmjena i dopuna Program javnih potreba u športu za 2018. godine pdf 297.98 KB
8. Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija za 2019.g. do 2021.godine pdf 851.77 KB
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2019. godinu pdf 243.55 KB
10. Prijedlog Plana razvojnih Programa za razdoblje 2019.godine do 2021.godine pdf 672.99 KB
11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu pdf 229.27 KB
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2019. godinu pdf 213.00 KB
13. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2019. godine pdf 222.48 KB
14. Izvješće o radu načelnika Općine Tisno za razdoblje od 6. do 12. mjeseca 2018. godine pdf 171.32 KB
15. Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 562.65 KB
16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima pdf 188.79 KB
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 276.36 KB
18. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tisno pdf 403.17 KB
19. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi pdf 152.07 KB
20. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu pdf 248.19 KB
21. Prijedlog Odluke o komunalnom redu pdf 952.14 KB
22. Prijedlog Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2019. godinu pdf 266.84 KB
23. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu pdf 112.94 KB
24. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra nad Edukativno poučnom stazom Jezera / Uvala Gušćica pdf 1.06 MB
25. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno pdf 356.74 KB
26. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2019. godine pdf 207.03 KB
27. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Općine Tisno za 2018.godinu pdf 613.22 KB
28. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje pdf 572.47 KB
29. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja pdf 470.20 KB
30. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije polazniku poslijediplomskog doktorskog studija pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu pdf 470.95 KB
31. Zamolba Borisa Crvelina iz Tisna za oslobođenje obveze plaćanja računa odvoza otpada komunalnom poduzeću Ježinac d.o.o. pdf 191.77 KB