Najava 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 691.33 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 275.37 KB
2. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2022.godine pdf 8.42 MB
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata iz 2022.godine u Proračun za 2023.godinu i Projekcije za 2024.g. i 2025.g. pdf 232.21 KB
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2022.godinu pdf 297.06 KB
5. Prijedlog Izvješća o provedbi Programa mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza pdf 152.37 KB
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 177.33 KB
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 301.64 KB
8. Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2022.godinu pdf 306.88 KB
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu pdf 331.98 KB
10. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2022.godinu pdf 201.61 KB
11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2022.godinu pdf 119.94 KB
12. Prijedlog Programa utroška turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno pdf 184.43 KB
13. Izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Ježinac d.o.o. Tisno za 2022.godinu pdf 3.82 MB
14. Izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2022.godinu pdf 1.95 MB
15. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2022.godine pdf 1.90 MB
16. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 2022.godinu pdf 9.17 MB
17. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2022.godinu pdf 5.42 MB
18. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2022.godine pdf 2.99 MB
19. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno za 2022.godinu pdf 673.07 KB
20. Izvještaj o radu i financijski izvještaj Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno pdf 4.07 MB
21. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2022.godinu pdf 309.75 KB
22. Izvješće Turističke zajednice mjesta Betina o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2022.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 5.88 MB
23. Izvješće Turističke zajednice mjesta Jezera o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2022.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 10.41 MB
24. Izvješće Turističke zajednice Općine Tisno o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2022.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 9.02 MB
25. Izvješće udruga korisnika proračuna Općine Tisno za 2022.godinu pdf 7.52 MB
26. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Tisno pdf 738.46 KB
27. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Tisnom pdf 776.37 KB
28. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi Park kralja Tomislava Tisno pdf 277.59 KB
29. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Jazine u naselju Tisno pdf 648.00 KB
30. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pod Garmom u naselju Tisno pdf 408.52 KB
31. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Obala Davora Raića u naselju Tisno pdf 244.86 KB
32. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Obala sv. Andrije u naselju Tisno pdf 246.08 KB
33. Prijedlog Odluke o oslobađanju roditelj korisnika usluga Dječjeg vrtića Spužvica od obveze plaćanja iznosa udjela u ekonomskoj cijeni programa vrtića za mjesec lipanj 2023.godine pdf 86.41 KB
34. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Ugovor o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja u luci Jezera otok Murter pdf 344.69 KB
35. Prijedlog Odluke o sufinanciranju rada ordinacije dentalne medicine dr. med. dent. Grgur Garma u Tisnu pdf 333.25 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 324.25 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 36. Prijedlog Odluke o financiranju troškova obnove sata na zvoniku crkve Sv. Duha u Tisnu pdf 836.84 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 37. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkinga pdf 807.44 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 38. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Vidikovac Karavaj Tisno pdf 710.20 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 39. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Parkiralište Jure Foretića Jezera pdf 745.23 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 40. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Dječje igralište s pripadajućom opremom Trg Križa Jezera pdf 777.60 KB