Najava 16. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 782.78 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 645.56 KB
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija za 2020.g. / 2021.g pdf 515.59 KB
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu pdf 220.53 KB
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2019.godinu pdf 209.71 KB
5. Prijedlog Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godinu pdf 207.57 KB
6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu 2019.godinu pdf 298.71 KB
7. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 192.96 KB
8. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko/turističke zone Sveti Nikola pdf 500.11 KB
9. Prijedlog Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 838.12 KB
10. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Pačipolje u Općini Tisno u naselju Betina pdf 2.40 MB
11. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 275.75 KB
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Tisno pdf 202.69 KB
13. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora pdf 391.58 KB
14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine oznake čest.zgr.766 K.O.Murter Betina pdf 3.18 MB
15. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Spužvica Tisno pdf 358.99 KB
16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Spužvica Tisno pdf 535.40 KB
17. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2018.godine do 31.prosinca 2018.godine pdf 1.36 MB
18. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2018.godinu u Proračunu za 2019.godinu pdf 375.84 KB
19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka unutar razdjela za 2018.godinu pdf 461.18 KB
20. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu pdf 403.05 KB
21. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu pdf 392.12 KB
22. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2018.godinu pdf 399.98 KB
23. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018.godinu pdf 490.72 KB
24. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2018.godinu pdf 791.28 KB
25. Izvješće o trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno 2kn/m u periodu od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.godine pdf 595.73 KB
26. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i jezera 2 kn/m3 u periodu od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g. pdf 659.73 KB
27. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom području Općine Murter Kornati i naselja Betina 4kn/m3 u periodu od 01.01.2018.g. i 31.12.2018.g. pdf 1.04 MB
28. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2018.godinu pdf 2.55 MB
29. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dječji vrtić Spužvica za 2018.godinu pdf 2.04 MB
30. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2018.godinu pdf 2.19 MB
31. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2018.godinu pdf 1.90 MB
32. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD Tisno za 2018.godinu pdf 1.00 MB
33. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu pdf 476.12 KB
34. Zahtjev TZ mjesta Jezera za kompenzacijom plaćenih računa s boravišnom pristojbom pdf 78.78 KB
35. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu pdf 493.27 KB
36. Zahtjev TZ Općine Tisno za kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno za 2019.godinu pdf 154.60 KB
37. Prijedlog o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 560.47 KB
38. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 442.92 KB
39. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te načinu rada Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 606.51 KB
40. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Spužvica pdf 461.25 KB