Najava 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća općine Tisno pdf 354.37 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Tisno pdf 214.53 KB
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tisno za 2023.godinu pdf 11.46 MB
3. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2023.godine pdf 40.41 KB
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Tisno pdf 1.27 MB
5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama u vlasništvu Općine Tisno u svrhu izgradnje. korištenja i održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac/Tisno/ Jezera: Odvodnja i vodoopskrba naselja Tisno pdf 1.36 MB
6. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Obala Sv. Andrije u naselju Tisno pdf 954.90 KB
7. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Dočine u Općini Tisno u naselju Tisno pdf 1.72 MB
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 256.08 KB
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno pdf 186.53 KB
10. Prijedlog rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Tisno pdf 215.68 KB
11. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2024.godinu pdf 1.15 MB
12. Prijedlog Odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom u 2023/2024 pdf 214.78 KB
13. Zamolba prof.dr.sc. Kristijana Jurana za sufinanciranje kataloga izložbe /Modrave na starim kartama pdf 326.78 KB