Najava 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 505.04 KB
2. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 208.87 KB
3. Prijedlog III. izmjena i dopune Plana Proračuna Općine Tisno za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025.godinu pdf 9.02 MB
4. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu pdf 1.44 MB
5. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu pdf 523.70 KB
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2023.godinu pdf 482.81 KB
7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2023.godinu pdf 327.97 KB
8. Prijedlog Plana Proračuna Općine Tisno za 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026.godinu pdf 14.88 MB
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Tisno za 2024.godinu pdf 2.66 MB
10. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno pdf 256.33 KB
11. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava za fiskalnu odgovornost dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2023/2024 pdf 224.61 KB
12. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024.godinu pdf 1.68 MB
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024.godinu pdf 866.77 KB
14. Prijedlog Programa socijalne skrbi i drugih potpora Općine Tisno za 2024.godinu pdf 794.69 KB
15. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024.godinu pdf 258.88 KB
16. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tisno za razdoblje od 2024. do 2028.godine pdf 6.83 MB
17. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pod Garmom u naselju Tisno pdf 993.49 KB
18. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Parkiralište Jazina Tisno pdf 206.97 KB
19. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova u mjestima na području Općine Tisno za 2024.godinu pdf 835.36 KB
20. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika upravnih tijela Općine Tisno pdf 5.63 MB
21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2024.godinu pdf 574.93 KB
22. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti vršiteljice dužnosti ravnatelja javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno pdf 173.16 KB
23. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno pdf 737.80 KB
24. Prijedlog Odluke o visini socijalnih usluga u javnoj ustanovi Dom za starije osobe Tisno pdf 1.71 MB
25. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje pdf 1.77 MB
26. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2023.godinu pdf 2.12 MB
27. Prijedlog Odluke o sufinanciranju uređenja groblja Gospe od Gradine u Murteru pdf 1.45 MB
DOPUNA DNEVNOG REDA / Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 336.43 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 28. Prijedlog Odluke o financiranju obnove okoliša župnog dvora Župe Gospe od Zdravlja u Jezerima pdf 835.52 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 29. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama u vlasništvu Općine Tisno u svrhu izgradnje korištenja i održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac Tisno Jezera Odvodnja i vodoopskrba naselja Jezera pdf 2.49 MB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 30. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama u vlasništvu Općine Tisno u svrhu izgradnje korištenja i održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac Tisno Jezera Odvodnja i vodoopskrba naselja Jezera br.2 pdf 729.13 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 31. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama u vlasništvu Općine Tisno u svrhu izgradnje korištenja i održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac Tisno Jezera Odvodnja i vodoopskrba naselja Jezera br.3 pdf 616.61 KB