Najava 21. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 531.75 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 548.06 KB
2. Prijedlog IV izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija za 2020.g. i 2021.godinu pdf 532.66 KB
3. Prijedlog IV Izmjene i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno 2019. do 2021.g. pdf 680.58 KB
4. Prijedlog III izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu pdf 372.32 KB
5. Prijedlog IV izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu pdf 389.71 KB
6. Prijedlog II izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godine pdf 359.63 KB
7. Prijedlog III Izmjena i dopuna Program javnih potreba u športu za 2019.godine pdf 340.91 KB
8. Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu i Projekcija za 2021.g. do 2022.g. pdf 919.11 KB
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2020. godinu pdf 243.58 KB
10. Prijedlog Plana razvojnih Programa za razdoblje 2020.g. do 2022.g. pdf 678.03 KB
11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu pdf 397.94 KB
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2020.godinu pdf 213.50 KB
13. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2020.godinu pdf 222.33 KB
14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.godinu pdf 113.09 KB
15. Prijedlog Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2020.godinu pdf 273.52 KB
16. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP BANKE d.d. pdf 271.38 KB
17. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada pdf 666.06 KB
18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2020.godinu pdf 210.06 KB
19. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno / Sportski objekti Općine Tisno pdf 502.51 KB
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove / Sportski objekti Općine Tisno pdf 363.74 KB
21. Prijedlog Odluke o uključenju Općine Tisno u akciju Gradovi i općine / prijatelji djece pdf 375.99 KB
22. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za održavanje javne ribarnice u Jezerima pdf 102.63 KB
23. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova pdf 118.99 KB