Najava 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 800.35 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 374.36 KB
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Tisno za 2022.godinu pdf 18.79 MB
3. Izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Ježinac d.o.o. Tisno za 2023.godinu pdf 9.74 MB
4. Izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2023.godinu pdf 5.20 MB
5. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2023.godinu pdf 8.70 MB
6. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 2023.godinu pdf 23.17 MB
7. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2023.godinu pdf 7.93 MB
8. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2023.godine pdf 12.20 MB
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 4.07 MB
10. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno za 2023.godinu pdf 3.60 MB
11. Izvještaj o radu i financijski izvještaj Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno za 2023.godinu pdf 2.35 MB
12. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2023.godinu pdf 796.58 KB
13. Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2024.godinu pdf 510.09 KB
14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2023.godinu pdf 295.59 KB
15. Izvješće Turističke zajednice Općine Tisno o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2023.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava turističke pristojbe pdf 11.48 MB
16. Izvješće Turističke zajednice mjesta Betina o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2023.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava turističke pristojbe i troška na ime prethodnih razdoblja pdf 14.47 MB
17. Izvješće Turističke zajednice mjesta Jezera o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2023.godinu sukladno sukladno Ugovoru o utrošku sredstava turističke pristojbe pdf 6.95 MB
18. Izvještaji udruga koje su korisnici Proračuna Općine Tisno za 2023.godinu pdf 26.20 MB
19. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina za potrebe proširenja Groblja Gospe od Zdravlja u Jezerima pdf 586.85 KB
20. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja / Ugostiteljski obrt Prova za dodjelu dozvole na pomorskom dobru za razdoblje od 2024. do 2028.godine za terasu pdf 1.30 MB
21. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja / Obrt za zabavne igre MEK za dodjelu dozvole na pomorskom dobru za razdoblje od 2024. do 2028.godine za iznajmljivanje suncobrana pdf 1.14 MB
22. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja / Obrt za zabavne igre MEK za dodjelu dozvole na pomorskom dobru za razdoblje od 2024. do 2028.godine za iznajmljivanje ležaljki pdf 1.15 MB
23. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja / P i P Novi Projekt d.o.o. za dodjelu dozvole na pomorskom dobru za razdoblje od 2024.do 2028.godine za terasu pdf 1.45 MB
24. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja / P i P Novi Projekt d.o.o. za dodjelu dozvole na pomorskom dobru za razdoblje 2024. do 2028.godine za iznajmljivanje suncobrana pdf 1.28 MB
25. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja / P i P Novi Projekt d.o.o. za dodjelu dozvole na pomorskom dobru za razdoblje od 2024. do 2028.godine za iznajmljivanje ležaljki pdf 1.26 MB
26. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja / P i P Novi Projekt d.o.o. za dodjelu dozvole na pomorskom dobru za razdoblje od 2024. do 2028.godine za iznajmljivanje sup daske pdf 1.26 MB
27. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja / P i P Novi Projekt d.o.o. za dodjelu dozvole na pomorskom dobru za razdoblje od 2024. do 2028.godine za iznajmljivanje kajaka pdf 1.23 MB
28. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja / P i P Novi Projekt d.o.o. za dodjelu dozvole na pomorskom dobru za razdoblje od 2024. do 2028.godine za iznajmljivanje brodica na motorni pogon pdf 1.27 MB
29. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Tisno pdf 292.66 KB
30. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske oznake čest.zem.9968/1. 9992. 10023/1 i 10023/2 K.O. Tisno radi izgradnje objekta infrastrukturne namjene energetskog sustava /vod za distribuciju električne energije 2.b. skupine kabelski rasplet 30 kV i 10(20) kV iz TS 110/30(20) / 30/10(20) kV Kapela dionica TS 110/30(20) / 30/10(20) kV Kapela / TS 30/10(20) kV Tisno pdf 7.79 MB
31. Prijedlog Odluke o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za razdoblje od 2025. do 2028. godine pdf 3.37 MB
32. Prijedlog Odluke o odobrenju financiranja smještaja liječnika dodatnih timova hitne medicinske službe za vrijeme turističke sezone pdf 1.19 MB
33. Prijedlog Odluke o odobrenju financiranja troškova smještaja i prehrane policijskih službenika za vrijeme turističke sezone pdf 698.43 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 252.19 KB
34. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja pdf 1.14 MB
35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno pdf 2.79 MB