Najava 3. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 3. sjednicu vijeća pdf 336.25 KB
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2017.godinu pdf 269.78 KB
3. Prijedlog izmjena odluke o porezima Općine Tisno pdf 191.57 KB
4. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o grobljima pdf 211.42 KB
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu pdf 273.62 KB
6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade pdf 192.85 KB
7. Prijedlog izmjene odluke o komunalnom redu pdf 453.65 KB
8. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio naselja Jezera pdf 369.79 KB
9. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu pdf 114.27 KB
10. Prijedlog Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2018.godinu pdf 271.99 KB
11. Prijedlog odluke o oslobađanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjeno zgradu izgrađenu na nekretnini katastarske oznake čest.zem.391/1 K.O.Jezera stara izmjera pdf 198.78 KB
12. Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Tisno pdf 273.82 KB
13. Prijedlog odluke o prodaji djelova kbr 392/1 KO Jezera pdf 201.80 KB
14. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za čestice 6284 i 6285 KO Murter Betina pdf 205.14 KB
15. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju čestica 1234/1 KO Tisno pdf 206.36 KB
16. Prijedlog odluke o promjeni katastarske kulture čestica 1255/132 KO Tisno pdf 191.00 KB
17. Prijedlog odluke o financiranju putnog troška Glazbena škola Tisno 2017/2018 pdf 339.55 KB
18. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2016.godinu pdf 736.20 KB
19. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. pdf 4.28 MB
20. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu pdf 662.53 KB
21. Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu pdf 772.98 KB
22. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu pdf 1.44 MB
23. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na korištenje javne površine za Girin d.o.o. iz Betine pdf 197.10 KB
24. Molba sa sufinanciranje pohađanja dječjeg vrtića koju su uputili Sanja i Igor Stegić iz Tisna pdf 243.93 KB
Dopuna dnevnog reda 25. Odlučivanje o davanju prethodne suglasnost na prijedlog sporazuma o sufinanciranju troškova... pdf 616.34 KB
Dopuna dnevnog reda 26. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno pdf 190.85 KB