Najava 30. sjednice Općinskog viječa

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 404.25 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 579.41 KB
2. Izvješće općinskog načelnika Općine Tisno za razdoblje 01.07.2020.do 31.12.2020.g. pdf 31.55 KB
3. Prijedlog Odluke o porezima Općine Tisno pdf 5.84 MB
4. Prijedlog Odluke o određivanju visine naknade članovima Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 1.95 MB
5. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPUO Tisno pdf 3.92 MB
6. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU turističko ugostiteljske zone Prisliga/Jazine pdf 6.95 MB
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem.7760/70 K.O. Tisno pdf 6.93 MB
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina pdf 11.08 MB
9. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tisno pdf 2.56 MB
10. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne ribarnice u Jezerima pdf 1.12 MB
11. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog ravnatelja javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 627.03 KB
12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 2.05 MB
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina u vlasništvu Općine Tisno ustanovi Dječji vrtić Spužvica pdf 1.67 MB
14. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o početku postupka jednostavne nabave i objavljivanje Poziva za prikupljanje ponuda postupka javne nabave Muzeju betinske drvene brodogradnje pdf 15.03 MB