Najava 4. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 438.31 KB
1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća pdf 577.46 KB
2. Prijedlog III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu pdf 181.06 KB
3. Prijedlog III Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2017 do 2019 pdf 607.67 KB
4. Prijedlog I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2017. godinu pdf 212.22 KB
5. Prijedlog III izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu pdf 309.91 KB
6. Prijedlog I izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2017. godinu pdf 203.11 KB
7. Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu pdf 202.20 KB
8. Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu pdf 417.58 KB
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2018. godinu pdf 247.01 KB
10. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2018 do 2020. godine pdf 606.94 KB
11. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastukture na području Općine Tisno u 2018. godini pdf 238.81 KB
12. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tisno za 2018. godinu pdf 306.90 KB
13. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2018. godinu pdf 225.37 KB
14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu pdf 114.16 KB
15. Prijedlog Odluke o prodaji 2/60 dijela nekretnine čest.zem.6284 i 2/60 dijela čest.zem. 6285 obje K.O. Murter Betina pdf 200.63 KB
16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu Doma za starije osobe Tisno pdf 539.35 KB
17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću OT za razdoblje 2018. godine pdf 210.69 KB
18. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti vodova na čest.zem.441/2 K.O.Jezera radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pirovac Tisno Jezera pdf 614.36 KB
19. Zamolba gospodina Denia Periša iz Betine za refundacijom potroška vode pdf 453.32 KB