Najava 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 498.71 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 288.44 KB
2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2021.godinu pdf 7.91 MB
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno 2021. do 2023.g pdf 782.11 KB
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 498.85 KB
5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 877.79 KB
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2021.godinu pdf 361.51 KB
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Program javnih potreba u sportu za 2021.godinu pdf 223.86 KB
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba za 2021.godinu pdf 628.02 KB
9. Prijedlog Plan proračuna Općine Tisno za 2022.godinu i Projekcija proračuna za 2023.g. i 2024.g pdf 686.01 KB
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2022. godinu pdf 2.71 MB
11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 1.65 MB
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2022.godinu pdf 944.32 KB
13. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2022.godinu pdf 697.74 KB
14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.godinu pdf 261.71 KB
15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP BANKE d.d. pdf 248.08 KB
16. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tisno pdf 1.01 MB
17. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Groblje Sv. Duh u Tisnom pdf 975.81 KB
18. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Groblje Gospe od Zdravlja u Jezerima pdf 837.23 KB
19. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Bristina u Općini Tisno naselje Betina pdf 1,001.13 KB
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 216.41 KB
21. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretninama katastarske oznake čest.zem.5700/14 i 5700/15 K.O.Jezera / stara izmjera pdf 1.71 MB
22. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova naknade za uređenje voda pdf 4.04 MB
23. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova naknade za odvoz smeća pdf 1.46 MB
24. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 605.13 KB
25. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Cjenika usluga javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 484.09 KB
26. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2021. godinu / DOPUNA DNEVNOG REDA pdf 306.37 KB
27. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o produljenju kratkoročnog zaduživanja Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP BANKE d.d. / DOPUNA DNEVNOG REDA pdf 665.87 KB
28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja UP.02.2.2.08 / DOPUNA DNEVNOG REDA pdf 416.99 KB
29. Prijedlog izmjene namjene objekta u mjestu Jezera / DOPUNA DNEVNOG REDA / Predlagatelji vijećnik Kažimir Bračanov (Nezavisni) i vijećnik Ivan Klarin (SDP) pdf 186.81 KB