Najava 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 717.44 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 284.16 KB
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Tisno za 2022.godinu pdf 4.03 MB
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 1.23 MB
4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu izgradnje ispraćajne dvorane na groblju Srca Isusova Dubrava kod Tisna pdf 375.39 KB
5. Prijedlog Odluke o prihvatu darovanja nekretnine pdf 313.99 KB
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi Ulica Pačipolje pdf 292.09 KB
7. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Oštrice u naselju Tisno pdf 961.32 KB
8. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Dvorine u naselju Tisno pdf 958.06 KB
9. Prijedlog Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi parkiralište Uvala Lovišća Jezera pdf 640.66 KB
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 245.40 KB
11. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u Betini ulica Dolac 2a pdf 703.17 KB
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik broj: 5/1315 od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2kn/m3) u periodu od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g. pdf 564.70 KB
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik broj: 5/1314 od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom području Općine Murter Kornati i naselja Betina (4 kn/m3) u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.g. pdf 733.34 KB
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik broj.5/1315 od 04.03.2022.godine o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno ( 2 kn/m3) u periodu od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.godine pdf 587.04 KB
15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika o radu javne ustanove Dječji vrtić Spužvica pdf 1.37 MB
16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o određivanju plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 506.04 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA 17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica Tisno pdf 3.38 MB
DOPUNA DNEVNOG REDA 18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o objavljivanju oglasa za upis djece za 2022/2023 predškolsku godinu pdf 1.26 MB
DOPUNA DNEVNOG REDA 19. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište s pripadajućom opremom Zdrače Betina) pdf 847.76 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA 20. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (park i parkiralište Branimirova Betina) pdf 916.76 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor pdf 192.45 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA 22. prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut pdf 189.97 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA 23. Zamolba DVDa Tisno za sufinanciranje troškova zapošljavanja 5 sezonskih vatrogasaca za 2022. godinu pdf 236.45 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA 24. Peticija mještana Tisnog. Dubrave. i Dazline da se Luka nautičkog turizma prenamjeni u Luku za javni promet (komunalni vezovi) pdf 4.81 MB