Najava 7. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 669.97 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 557.23 KB
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2017. godinu pdf 3.10 MB
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2017.godinu u Proračunu za 2018.godinu pdf 342.33 KB
4. Prijedlog Odluke o preraspodijeli izdataka unutar razdjela za 2017.godinu pdf 443.96 KB
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2017.godinu pdf 417.59 KB
6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017.godinu pdf 415.63 KB
7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2017.godinu pdf 738.42 KB
8. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2017. godinu pdf 5.24 MB
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2017. godinu pdf 6.88 MB
10. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dječji vrtić „Spužvica“ Tisno za 2017. godinu pdf 2.68 MB
11. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2017.godinu pdf 4.96 MB
12. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2017.godinu pdf 8.85 MB
13. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dom za starije osobe „Tisno“ za 2017.godinu pdf 5.50 MB
14. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVDa Tisno za 2017.godinu pdf 1.37 MB
15. Financijski izvještaji sportskih udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu pdf 5.89 MB
16. Financijski izvještaji udruga u kulturi korisnika Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu pdf 5.55 MB
17. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu pdf 584.32 KB
18. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu pdf 541.40 KB
19. Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu pdf 800.72 KB
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada pdf 472.76 KB
21. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tisno za razdoblje od 2018.godine do 2023.godine pdf 2.13 MB
22. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje prostora smještenog u k.č.br.13459/7 K.O. Murter Betina ustanovi Narodna knjižnica i čitaonica Tisno pdf 204.45 KB
23. Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i /ili životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja ( prijedlog vijećnika Lovre Crvelina Živi zid) pdf 419.94 KB
24. Prijedlog plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.godini na području Općine Tisno pdf 223.87 KB
25. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) građevine javne i društvene namjene predškolska ustanova dječji vrtić Ribica pdf 277.46 KB
26. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje pdf 325.29 KB
27. Prijedlog o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 533.62 KB
28. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 378.04 KB
29. Zahtjev TZ Općine Tisno za kompenzacijom transfera boravišne pristojbe za 2017.godinu pdf 199.85 KB
30. Zahtjev TZ mjesta Jezera za priznavanje troškova boravišne pristojbe (30%JLS) 2015. i 2016.godine pdf 178.28 KB
31. Zahtjev TZ Betina za kompenzaciju pdf 331.74 KB
32. Zahtjev U.O. Vortex za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga ( predlagateljica vijećnica Jelena Obratov HDZ) pdf 236.22 KB
33. Zahtjev U.O.Vortex za izdavanje odobrenja za prekoračenje dopuštene razine buke ( predlagateljica vijećnica Jelena Obratov HDZ) pdf 265.89 KB