Najava 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 1.18 MB
1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 315.00 KB
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o. Tisno za 2021.godinu pdf 5.15 MB
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno pdf 1.32 MB
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2021.godinu pdf 1.84 MB
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 2021.godinu pdf 1,010.38 KB
6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove Dječji vrtić Spužvica pdf 2.70 MB
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2021.godinu pdf 1.90 MB
8. Prijedlog Odluke o visini cijena socijalnih usluga u javnoj ustanovi Dom za starije osobe Tisno pdf 503.05 KB
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2021.godinu pdf 5.11 MB
10. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2021.godinu pdf 2.23 MB
11. Prijedlog Odluke o davanu prethodne suglasnosti na Odluku o početku postupka jednostavne nabave i objavljivanje Poziva za prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave Muzeju betinske drvene brodogradnje pdf 1.53 MB
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izradu narudžbenice po ponudi 24 d.o.o. Muzeju betinske drvene brodogradnje pdf 1.57 MB
13. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno za 2021.godinu pdf 1.91 MB
14. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVDa Tisno za 2021.godinu pdf 1.77 MB
15. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2021.godinu pdf 893.60 KB
16. Izvješće o utrošku sredstava turističke pristojbe Turističke zajednice mjesta Betina za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 4.60 MB
17. Izvješće o utrošku sredstava turističke pristojbe Turističke zajednice mjesta Jezera za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 7.93 MB
18. Izvješće o utrošku sredstava turističke pristojbe Turističke zajednice Općine Tisno za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 4.25 MB
19. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2021.godinu pdf 7.89 MB
20. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata iz 2021.godine u Proračun za 2022.godinu i Projekcije za 2023.g. i 2024.g pdf 534.00 KB
21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2021.godinu pdf 483.50 KB
22. Prijedlog Izvješća o provedbi Programa mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza pdf 431.39 KB
23. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 441.47 KB
24. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 691.25 KB
25. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu pdf 763.54 KB
26. Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2021.godinu pdf 701.99 KB
27. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2021.godinu pdf 448.81 KB
28. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2021.godinu pdf 325.03 KB
29. Izvješće udruga korisnika proračuna Općine Tisno za 2021.godinu pdf 6.84 MB
30. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu pdf 695.43 KB
31. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu pdf 669.11 KB
32. Prijedlog Statuta Općine Tisno pdf 2.83 MB
33. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 1.91 MB
34. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2022.godinu pdf 454.50 KB
35. Prijedlog Odluke o oslobađanju roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića Spužvica od obveze plaćanja iznosa udjela u ekonomskoj cijeni programa vrtića za mjesec lipanj 2022.godine pdf 236.58 KB
36. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja naknade za uređenje voda radi zastare pdf 1.58 MB
37. Prijedlog Odluke o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne ribarnice u Tisnom pdf 1.21 MB
38. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tisno pdf 207.99 KB
39. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna DPU luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih izmjena i dopuna PPUO Tisno pdf 271.08 KB
40. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Tišnjanska u naselju Jezera pdf 684.37 KB
41. Zahtjev Muzeja grada Šibenika za sufinanciranje muzejsko galerijske djelatnosti grafička obrada i tiska monografije MIJOKA pdf 445.35 KB
42. Rasprava o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno i utvrđenom popisu važećih kandidatura te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno pdf 1.22 MB